Knižnica Antona Paduanského

Prihláška

Knihy požičiava knižnica každému občanovi mesta Nemšová, ktorý sa prihlási za čitateľa a zaviaže sa, že bude dodržiavať knižničný poriadok. Mládež do 15 rokov si môže knihy požičiavať iba so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov.

Stiahnuť prihlášku

Kontaktujte nás

KNIŽNICA SV. ANTONA PADUÁNSKEHO

Mierové námestie 3,
914 41 Nemšová
Fara Nemšová

Tel.: 0905 417 430
informácie po 16.00 hod.

E-mail.: info@kniznica-antonapaduanskeho.sk
Web.: www.kniznica-antonapaduanskeho.sk