POZNAJ – MILUJ – SLÚŽ

Z dejín kláštora SKALKA NAD VÁHOM

V stredu 22. februára 2017 popoludní sa na Trenčianskom hrade, v objekte Kasáreň,uskutočnila zaujímavá prednáška z histórie Skalky nad Váhom – nášho najstaršieho rehoľného pútnického miesta na Slovensku.

        Prednášal Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., biskup nitrianskej diecézy, sa Skalkou, sv. Andrejom Svoradom, sv. Beňadikom  a benediktínskym rádom zaoberá už niekoľko desiatok rokov a preto sa záujemci mohli tešiť na hodnotné podujatie. Viac ako dvesto účastníkov prednášky, historikov, pedagógov, pracovníkov múzea o ostatných kultúrnych zariadení, ako aj laici, určite neodchádzali sklamaní. Tešíme sa, že sme medzi nimi nechýbali ani my, pracovníci Knižnice sv. Antona Paduánskeho v Nemšovej.

        Profesor Viliam Judák, ktorý patrík našim popredným historikom sa v prezentácii obrazom i slovom venoval najmä 60. a 70. rokom v histórii kláštora na Skalke. Počas tohto obdobia totalitného režimu pokračovala úporná snaha kňazov, ktorí tu pôsobili, ako aj mnohých laikov, vrátiť Skalke úctu aká jej patrí. Žiaľ, početné žiadosti o získanie finančných prostriedkov na opravu žalostne chátrajúcej pamiatky, ktorá bola vandalmi niekoľkokrát cielene ničená, rovnako aj žiadosti o povolenie konať púte, boli neúspešné. Na prednáške zazneli mnohé známe i menej známe zaujímavé fakty, ktoré po jej ukončení dali podnet na živú diskusiu, a tá by isto pre veľký záujem mohla pokračovať až do neskorého večera. My sme si, okrem rozšírenia vedomostí o našom vzácnom pútnickom mieste, priniesli od profesora Viliama Judáka aj venovanie, ktoré nám napísal do svojej pozoruhodnej publikácie Boží priatelia – Slovenské martyrológium. Kniha vyšla v roku 2016 a môžete si ju prísť do knižnice
vypožičať. Okrem nej nájdete aj mnoho ďalších titulov, z bohatej publikačnej činnosti autora.
                                                                                                                                                                                 

POĎAKOVANIE NAŠIM PARTNEROM

Milí darcovia kníh,
finanční prispievatelia, dobrodinci, aj Vy všetci, ktorí ste svojou prácou a akokoľvek
pomohli ku vzniku farskej
KNIŽNICE SV. ANTONA PADUÁNSKEHO v Nemšovej,

prijmite naše úprimné

ĎAKUJEME…

 

 

ĎAKUJEME aj

 • Vdp. Mgr. Dekanovi Antonovi Košíkovi, správcovi farnosti Nemšová
 • S.S.Dr. Pavlovi Vilhanovi, PhD, predsedovi Výboru Slovenskej biblickej spoločnosti
 • Kňazskému semináru Františka Xaverského v Badíne
 • Jozefovi Kijačikovi
 • Výtvarníkovi Ing. Jozefovi Vydrnákovi
 • Ing. Radkovi Krajčimu
 • MUDr. Petrovi Daňovi
 • Ing. Jánovi Kristínovi
 • Františkánskym bratstvám bývalého žilinského regiónu
 • Jarmile Raftlovej
 • Rodine Chudovej
 • Pani Rácikovej
 • Anne Kebískovej
 • Andrejovi a Jozefovi Moravčíkovým
 • Sponzorom